Goyu Ryu vs Goyu kai

Is er een verschil ?

Er is helemaal geen verschil, toch enige verduidelijking:

Veel mensen denken nog steeds dat de "Goju Kai" een Karate-systeem of een soort Goju Ryu-stijl is, terwijl dit natuurlijk helemaal niet het geval is.
De Japanse Karate Federatie is, zoals B.K.F. in België, de overkoepelende Japanse organisatie voor de verschillende erkende Karate-stijlen : Wado - Shito - Shoto - Goju.
Iedere groep is een "Kai", dat slechts het Japanse woord is dat staat voor: "Associatie".

Dus: de "J.K.F. Goju Kai" is de verzamelnaam voor al de Goju Ryu scholen actief onder supervisie van de Japanse Karate Federatie (bijv. Eido Kai, Kenbu Kai, Seiwa Kai, Okinawa Goju Ryu Karate-Do Kyo Kai, Uchiage Kai, ...), en is tevens de enige Wereldorganisatie erkend door de W.K.F. als officiële Goju Ryu gesprekspartner.
De J.K.F. Goju Kai heeft in elk land binnen de 5 contignenten een officiële JKF Goju Ryu vertegenwoordiging.
Dichter bij ons is de " B.G.K.A." (Belgian JKF Goju Ryu Karate Association) een landelijke overkoepelende non-profit organisatie, officieel erkend door BKF, VKF, en de enige officiële JKF Goju Kai Japan vertegenwoordiging in België.

Via onze Belgische JKF Goju Kai Headquarter (B.G.K.A.) is het mogelijk om een aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van de titel "Official Belgian JKF Goju Kai Branch", indien eender welke Goju Ryu Dojo vanuit eender welke Belgische Karate-vleugel zich wenst aan te sluiten kan dat dus.

De enige vergissing die mensen weleens maken in verband met het Goju Ryu gebeuren, is de Wereld-overkoepelende "J.K.F. Goju Kai" onder dezelfde noemer te plaatsen als de "Goju Kai" van de Yamagushi-familie (I.K.G.A.).

Deze "Kai" is een organisatie op 'zich' die geen lid is van de Japanse Karate Federatie afdeling Goju Ryu" en met haar eigen stijl-kenmerken.